Venair tar ett helhetsgrepp

Vi är stolta över att vara en av få leverantörer på vår marknad som kan erbjuda totalinstallation, både i totalentreprenad och i utförande-entreprenad, där vi tar ett helhetsgrepp över samtliga installationsområden.

Venair har kompetens för ny- och ombyggnationer av kommersiella, offentliga och industriella lokaler, hotell, m.m.

Vårt kunnande och erfarenhet spänner över samtliga områden inom luftbehandling, el, tele, säkerhet, rör samt styr- och övervakningssystem.
I nära samarbete med kunden skapar vi kostnadseffektiva totalinstallationer och erbjuder därmed samtidigt en enda sammanhållande kontaktpunkt, vilket kan vara ovärderligt i komplexa entreprenader.

Carl Rosenqvist
Produktionschef
carl.rosenqvist@venair.se
Telefon 070-2799070

”Ju tidigare vi kommer in i de stora projekten, desto mer tid och pengar kan vi spara åt vår uppdragsgivare.”