Optimerad miljöriktig drift av fastigheten

Visste du att närmare hälften av energiförbrukningen i Sverige går ut till att producera kyla, värme och ventilation i fastigheter? En övervägande del av energimängden förbrukas dessutom under tider då ingen vistas i byggnaderna. Den grundläggande idén med styrsystem för samtliga klimatfunktioner i fastigheten är att optimera energiförbrukningen i förhållande till hur och när fastigheten används och därmed uppnå en bättre totalekonomi, ett bättre arbetsklimat och flera miljömässiga vinster.

När ett övervakningssystem kopplas till styrsystemet uppnår man dessutom maximal kontroll över fastighetens energikonsumtion och får en mycket flexibel hantering på köpet. Genom webbaserade gränssnitt kan värme, kyla och ventilation övervakas och styras interaktivt på distans, faktiskt varsomhelst ifrån i världen. Flera fastigheter kan samordnas i samma övervakningssystem och samtidigt får man information om eventuella problem i fastighetens olika system.