Rätt system skyddar egendom, spar pengar och kan till och med rädda liv

Venair utför de flesta slags tjänster inom värme och sanitet.
Vi gör komplexa installationer i samband med nybyggnation eller renovering, vi installerar fjärrvärme, värmepumpar, industrirör, sprinkler, kyla eller energibesparande åtgärder.

Vi finns till hands för allt från enskilda insatser till totalentreprenader och vår förmåga på området spänner.

mellan komplexa installationer för processindustrin, till förebyggande underhåll i bostadsrättsföreningar.

Ett sprinklersystem ska vara rätt projekterat, följa krav från myndigheter och försäkringsbolag, samt vara rätt anpassat för dina lokaler och behov. Då skyddar systemet egendom, sparar pengar och kan framför allt rädda liv i händelse av brand.

Carl Rosenqvist
Produktionschef
carl.rosenqvist@venair.se
Telefon 070-2799070

”Venair ser till att du får ett modernt sprinklersystem som uppfyller alla nödvändiga krav och ökar säkerheten i dina fastigheter!”