Bra luftbehandling skapas genom kunskap om luftens samverkan med den unika byggnadens egenskaper.

Idag finns tillförlitliga forskningsrapporter som visar att luftomsättningen på det genomsnittliga kontoret är många gånger lägre än vad som anses gynnsamt för vår hälsa och prestationsförmåga. Forskningen har också successivt bidragit till att skärpa miljökraven för vad som är tillräcklig luftomsättning i en lokal. 

Det här är ett område där det finns både stora hälso- och miljöförbättringar att göra – men också pengar att spara, genom effektivare energianvändning.

Venair erbjuder spetskompetens för projektledning, installationssamordning och installation för samtliga entreprenadformer inom luftbehandling, klimatisering, samt styr- och övervakningssystem.

Carl Rosenqvist
Produktionschef
carl.rosenqvist@venair.se
Telefon 070-2799070

”Vi har kunskapen och idéerna för att skapa hållbara installationer för luftbehandling som lever upp till de högsta kraven avseende såväl miljö som ekonomi. ”