Helhetstänkande och systemintegration

Nu suddas gränserna ut mellan systemen för ventilation, kyla/värme, el och vvs. Tuffare energisparkrav kräver integration mellan olika system i fastigheter. Utmaningen handlar inte längre om enbart samspel mellan uppvärmnings- och ventilationssystem, utan också om avancerade lösningar för el och styrning, samt platsbyggda och skräddarsydda aggregat.