De senaste i raden av samarbeten Venair haft tillsammans med Vasakronan är Stockholms Rådhus och Kv Getingen samt kontor i gamla Tandläkarskolan.

Vasakronan är Sveriges i särklass största fastighetsbolag med ett fastighetsbestånd värderat till ca 70,7 miljarder kronor (30 sep 2010). De äger och förvaltar centralt belägna kontors- och butiksfastigheter i Stockholm, Uppsala, Göteborg, Malmö och Lund.at. 

Vasakronans mål är att skapa attraktiva och hållbara lokaler i stadsmiljöer där människor trivs och företag utvecklas. De är klimatneutrala och miljöcertifierade enligt ISO 14001.

Vasakronan ägs till lika delar av Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden.