Akademiska hus har som uppdrag att äga, utveckla och förvalta fastigheter för universitet och högskolor. Detta gör akademiska hus till en långsiktigt och proaktiv samarbetspart för Venair.   

Projekt Akademiska hus

  • Studenthuset Frescati
  • Manilla skolan
  • Medicinaren 4 ANA8