Vi på Venair

På Venair arbetar en samling engagerade individer som brinner för effektivitet och vet hur man driver projekt resultatorienterat. Våra handplockade team av projekt- och produktionsledare jobbar under stort eget ansvar, men inom samma trygga gemensamma affärsprocess som blivit Venairs signum.

Venair genomsyras av en entreprenörs- och affärsinriktad företagskultur, där ingenting verkar omöjligt när det kommer till klimatfrågeställningar för fastigheter. Den kulturen existerar därför att den sitter i ryggmärgen hos oss som jobbar här. Det är inte antalet leveranser som särskiljer Venair på marknaden, utan snarare kvalitén i det vi levererar och det sätt vi gör det på. Vi vet att vår modell för att jobba med inneklimatfrågor både fungerar och efterfrågas, även i andra delar av landet än Stockholmregionen. Våra medarbetare är vår styrka och främsta konkurrensfördel.