05 maj 2017

Venair nominerade till ROT-priset

Sedan hösten 2012 är Frimurarbarnhusens gamla bostadsdelar och sjukstuga privatbostäder, medan matsalsbyggnaden, kyrksalen och skolan inrymmer Västerorts Aktivitetscenter (VAC). VAC är en verksamhet för vuxna personer med psykisk funktionsnedsättning och en central aktivitet är lunchserveringen där mat lagas i storkök och serveras till alla inom verksamheten. Denna aktivitet kom att i samband med ombyggnaden att kompletteras med en mer utåtriktad kaféverksamhet.

  • Beställare Stena Fastigheter AB
  • Byggentreprenör Reomti Bygg AB
  • Arkitekt Anemon Arkitekter
  • Adress Ljunglöfsvägen 2, 168 50 Bromma

Senaste nytt