11 juni 2015

ANA 8 - energiprojekt till Venair

I projektet ingår det att leverera nya luftbehandlingsaggregat till projektet som syftar till att energieffektivisera fastigheten Medicinaren 4. Målet är att halvera energiförbrukningen för uppvärmning. Projektet kommer att löpa juni 2015 t om augusti 2016.

Senaste nytt