05 januari 2015

Hotell Oden

Venair har valts som ventilationsentreprenör på projektet Gullvivan.

Hotell Oden skall byggas om till 78 st lägenheter. Beställare är HSB och ordersumma ej officell.

Senaste nytt