30 november 2017

Venair tilldelas Terminal 2 och 5 på arlanda

Venair har fått i uppdrag av Svedavia att byta totalt 4 st aggregat på terminal 2 och 5 på Arlanda flygplats. Projektet kommer att utföras i 2 st etapper varav etapp 1 startar våren 2018 samt etapp 2 under hösten 2018 entreprenaden kommer att färdigställas under första kvartalet 2019. Entreprenaden omfattar ventilation, rör, sprinkler, el och styrarbeten. 

Senaste nytt