30 augusti 2018

Venair får projekt i Asien

Venair Building Systems vidgar sina vyer och arbetsområden genom att man skall ansvara för samtliga installationer i nybyggnad av en ambassad i Asien.

Projektstart dec 2018 färdigställt juni 2020.

Beställare SFV.

Senaste nytt