Installation och vård – en tuff utmaning

Det finns ett antal tuffa utmaningar i att nå önskad luftrenhet i sjukhusmiljöer. Inte minst när det gäller att få de olika aktörerna att samarbeta och förstå varandra, såväl under projektering som vid installation.

Att förebygga smittspridning är en viktig uppgift för ventilationen på sjukhus. Inom viss vård är låga halter av smittämnen i luften helt avgörande för resultatet, till exempel vid transplantationer och brännskadevård.

Att sjukhusventilationen verkligen fungerar är förstås avgörande. Kanske inte helt oväntat är den ibland upphov till påtagliga störningar i verksamheten.

Först och främst måste en riskanalys göras av operationssalen för att avgöra risknivån, inklusive sjukdomsframkallande egenskaper för alla ämnen i rummet, möjliga följder vid exponering, överföringsvägar, operationens tidsåtgång etc. Därefter är typen av kirurgi, maximalt antal personer i rummen och användningsfrekvens ytterligare faktorer som måste tas hänsyn till.

Martin Helge
Projektledare
martin.helge@venair.se
Telefon 0708-985904

”Venair har kunskapen och erfarenheten av komplicerade installationer i extremt krävande miljöer. Kontakta oss så ger vi exempel på tidigare och pågående projekt.”