Ett aptitligt klimat för både gäster och personal

Komfort och produktivitet beror till stor del på inomhusklimatet. Varma och heta arbetsplatser resulterar i ökad olycksfallsrisk, sjukfrånvaro och omsättning bland anställda. Restaurangbranschen är ett tydligt exempel på det.

Höga värmelaster, föroreningar, partikelkoncentration och luftfuktighet alstras hela tiden i tillagningsprocessen. Med högeffektiva ventilationssystem kan stora besparingar göras i de årliga driftskostnaderna för ett kommersiellt kök, vilket i sin tur bidrar till förbättrad lönsamhet för hela verksamheten.

Martin Persson
Projektledare
martin.persson@venair.se
Telefon 0708-985996

”Restauranger är speciella lokaler där alla installationer måste fungera ihop för att skapa ett behagligt klimat för både personal och gäster..”