Speciella byggnader med speciellt innehåll kräver en specialist

Venair Building Systems har under åren utfört ett flertal installationer på Stockholms olika museer.

Det är ofta komplicerade fastigheter med höga krav på utseende och kvalité. Fastigheten är dessutom ofta ett museiföremål i sig självt, därför är det viktigt att installatören är både lyhörd och flexibel och inte minst har

erfarenhet av installationer med höga krav på luftkvalité och fuktighet.

Venair har en gedigen kunskap om den här typen av miljöer och fastigheter, samt om de ofta mycket speciella krav på luftegenskaper som är förenat med somliga utställningar och föremål.

Martin Persson
Projektledare
martin.persson@venair.se
Telefon 0708-985996

”SFV och Skanska valde Venair som luftbehandlings-entreprenör för Nationalmuseet.”