Köplusten ligger i luften

Ett bra inomhusklimat och en god luftkvalité är guld värt för ett köpcentrum. Det har visat sig att frisk luft och behaglig temperatur har en avgörande betydelse för hur trivsamt kunderna uppfattar en butik eller ett köpcentrum.

Inomhusklimatet har en direkt inverkan på hur länge kunderna stannar i butiken, och därmed även på hur motiverade de blir att fortsätta handla. Det finns alltså en direkt koppling mellan butikers inomhusklimat och försäljningssiffror.

Det är naturligtvis också nödvändigt att tillgodose butikspersonalens behov av en bra arbetsmiljö. Oberoende av årstid ska personalen t.ex. kunna bära en klädsel anpassad för inomhusarbete, medan kunderna vintertid har ytterkläder – ett faktum som gör det än mer viktigt att konstruera och dimensionera luft-, ventilations- och värmesystemen för köpcentrum och butiker på rätt sätt.

Temperaturen inomhus i ett köpcentrum bör kunna hållas på ungefär samma nivå året runt och under större delen av dygnets timmar. Överskottsvärme genereras i stort sett hela tiden och dessutom är det ofta stora temperaturdifferenser mellan olika delar av byggnaden. Stora glasade ytor bidrar vintertid till ett värmebehov, och under sommartid behövs det kylning. Många köpcentra har dessutom stora öppna ytor och höga takhöjder.

För att begränsa energianvändningen är det också viktigt att det i köpcentra och butiker skapas lösningar som gör detta möjligt. Det är 

viktigt att redan från början bygger in flexibilitet som gör det möjligt att ändra luftflöde, temperatur etc. utan alltför stora ombyggnadsarbeten. 

Ett system för behovsstyrd ventilation kan upprätthålla ett bra inomhusklimat med bra luftkvalitet och behaglig temperatur till lägsta möjliga driftkostnad. Den extra investeringen i ett sådant system betalar sig snabbt genom betydligt bättre driftsekonomi. För att kunna hålla rätt temperatur nattetid, då inga människor vistas i lokalerna, kan luften recirkuleras då detta är temperaturmässigt motiverat. På samma sätt bör man se till att vid behov utnyttja sval uteluft sommartid för att kyla ner lokalen och därmed minska energibehovet för kylning.

I köpcentra med många olika butiker och zoner är det också viktigt att ha noggrann kontroll över temperaturer, flöden och drifttider. Bäst uppnår man detta genom att installera ett s.k. BMS-system. Det är då viktigt att man väljer ett öppet system som medger kommunikation med så många olika produkter och fabrikat som möjligt.

Venair har lång och bred erfarenhet av projektering, installation och service av moderna luftkvalitets-system för köpcentra och större butiker, i både mindre och större projekt.

Torbjörn Wastesson
Verkställande direktör
torbjorn.wastesson@venair.se
Telefon 0708-985550

”När PEAB sökte entreprenör till Mall of Scandinavia, föll valet på oss. Låt oss berätta mer om hur vi kan hjälpa till att skapa mer köplust och större trivsel i köpcentrum!”