Nya krav på energianvändning ställer högre krav på installatören

Till -och frånluftsventilation med värmeåtervinning (FTX) är redan idag ett måste för att installationer i flerbostadshus ska leva upp till förnyade energikrav. Ett FTX-system arbetar med ett ett kanalsystem som transporterar bort använd luft och tillför ny och frisk luft. Innan innan den uppvärmda inomhusluften (frånluften) skickas ut, passerar den ett värmeåtervinningsaggregat, som använder energin i frånluften till att värma upp den kalla inkommande luften.

På detta sätt sparas energi samtidigt som bättre inomhusluft skapas; luften kommer in där den ska och FTX-systemet ser till att den tillförda 

uteluften ligger temperaturmässigt mycket nära rumstemperaturen. Det ger en skön luftomväxling och hög komfort, med minimal risk för kallras. De balanserade ventilationssystemen har även effektiva filter som filtrerar bort förkommande föroreningar, damm och pollen i luften.

Systemet har låga service- och underhållskostnader tack vare få rörliga delar, och ger snabbt pengarna tillbaka på investeringen. Studier har visat att återbetalningstiden för ett FTX-system ligger på tre till fem år.

Carl Rosenqvist
Produktionschef
carl.rosenqvist@venair.se
Telefon 070-2799070

”Alla fastighetsägare borde investera i ett FTX-system – för såväl komfort och hälsa som av ekonomiska skäl! Låt Venair ge ett förslag utifrån dina fastigheters förutsättningar.”