Kvalificerade installationer i varierande byggnadsprojekt

Fastighetsägare behöver i allt högre utsträckning kunna övervaka statusen i lokalerna snabbt och effektivt, ibland t.o.m. ner till varje enskild arbetsplats på ett kontor. Därför går utvecklingen nu mot centrala digitaliserade styr- och övervakningsenheter, vilket i sin tur ställer ännu högre krav på helhetstänkande hos den som planerar och installerar systemen. Design av framtidens system för inneklimat kräver en bred kunskap om samtliga verktyg. Venair har kunskapen som krävs för att designa framtidens hållbara system redan idag.